دریچه انشعابی قطر 25

دریچه انشعابی قطر 25

دریچه انشعاب قطر 25 از جنس کامپوزیت سیمانی در کلاس های A15 , B125 , C250 و D400 

... هند هول - سایت هول قطر35 و

... هند هول - سایت هول قطر35 و

هند هول قطر35 ، ارتفاء 50

کالورت ابرو

کالورت ابرو

کالورت بتن آرمه ترافیکی

دریچه منهول مستطیلی70*50

دریچه منهول مستطیلی70*50

 دریچه منهول مستطیلی70*50
دریچه منهول مستطیلی70*50
دریچه منهول مستطیلی70*50 از جنس کامپوزیت سیمانی(RPC) در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی B125 و C250 و D400
فریم های موجود : چدنی ، فولادی و به صورت سنگدال پیش ساخته 90*70

دریچه منهول دایره ای قطر60

دریچه منهول دایره ای قطر60

دریچه منهول دایره ای قطر60
دریچه منهول دایره ای قطر60 از جنس کامپوزیت سیمانی (RPC) در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی B125 و C250 و D400
فریم های موجود : چدنی ، فولادی و به صورت سنگدال پیش ساخته 80*80 کامپوزیت سیمانی

دریچه منهول دایره ای قطر60 و 65 لولادار

دریچه منهول دایره ای قطر60 و 65 لولادار

 دریچه منهول دایره ای قطر60 و 65 لولادار دریچه منهول دایره ای قطر60 و 65 لولادار از جنس کامپوزیت سیمانی(RPC) در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی B125 و C250 و D400 فریم های موجود : چدنی ، فولادی و به صورت سنگدال پیش ساخته 80*80 کامپوزیت سیمانی(RPC)

دریچه بازدید دایره قطر 35

دریچه بازدید دایره قطر 35

دریچه بازدید دایره قطر 35
دریچه بازدید دایره قطر 35 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی C250 و D400
فریم های موجود: چدنی و سنگدال پیش ساخته 60*60 کامپوزیت سیمانی(RPC)

دریچه منهول دایره ای قطر 80 با سپری لبه

دریچه منهول دایره ای قطر 80 با سپری لبه

دریچه منهول دایره ای قطر 80 با سپری لبه برای اولین بار در ایران
دریچه منهول دایره ای قطر 80 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی B125 و C250 و D400
فریم های موجود : چدنی ، فولادی و به صورت سنگدال پیش ساخته100*100

دریچه منهول دایره ای قطر65

دریچه منهول دایره ای قطر65

 
دریچه منهول دایره ای قطر65
دریچه منهول دایره ای قطر65 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی B125 و C250 و D400
فریم های موجود : چدنی ، فولادی و به صورت سنگدال پیش ساخته 80*80 کامپوزیت سیمانی

دریچه انشعاب دایره ای قطر21

دریچه انشعاب دایره ای قطر21

دریچه انشعاب دایره ای قطر21
دریچه انشعاب دایره ای قطر21 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی A15 و B125
فریم های موجود :کامپوزیت سیمانی